ONZE WERKWIJZESAMENWERKING & VERTROUWELIJKHEID

Tijdens een voorbereidend bezoek maken wij aan de hand van een korte vragenlijst een samenwerkingsovereenkomst op met een geheimhoudingsbeding.

Wij overhandigen u een contractvoorstel voor goede uitvoering en laten u een mandaat ondertekenen.

Al naargelang de situatie van uw woning bereiden wij een verkoopdossier of een huurbeëindigingsdossier voor.

Nadat de familie de goederen heeft weggehaald die ze wil houden, delen wij de goederen in categorieën in om ze door verschillende professionele experts te laten schatten.

Wij maken een inventarisverslag op voor het meubilair, de waardevolle sieraden en voorwerpen, evenals de andere voorwerpen.

Wij bereiden de goederen voor op de verkoop, schenking, recycling of afdanking.

Wij zien toe op een goede uitvoering in alle transparantie bij de wederverkopers (activiteitenverslag).

Wij kopen geen goederen: wij zijn een onafhankelijk adviseur.